TEKNOCRYL AQUA COMBI 2780-61

  • Korrosioonikindel
  • Kruntimine
  • Vesialuseline
  • 1-komponentne
  • Ühekihivärv
Kuivainesisaldus ca 41 mahu%
Tahke aine kogumass ca 520 g/l
Lenduvad orgaanilised ühendid (LOÜ) ca 45 g/l
Läige Poolläikiv
Toonimissüsteem Teknocolor