TEKNOCOAT AQUA PRIMER 221-104

  • Produkt wodorozcieńczalny
  • Grunt
Lotne związki organiczne (LZO) abt. 5 g/l
Połysk Mat