TEKNOCOAT AQUA 2575-32

Wodorozcieńczalna warstwa nawierzchniowa

  • Produkt wodorozcieńczalny
  • Warstwa nawierzchniowa

Wodorozcieńczalna warstwa nawierzchniowa. Do paneli drewnianych i płyt pilśniowych. Odpowiedni do pionowego powlekania. Dobrze przystosowana do nakładania powłok na liniach produkcyjnych. Wyłącznie do zastosowań wewnątrz.

Przemysłowa obróbka powierzchni paneli drewnianych i płyt pilśniowych. Odpowiedni do zastosowań liniowych. Odpowiedni do pionowego powlekania. Wyłącznie do zastosowań wewnątrz.

Bardzo szybkie schnięcie i bardzo dobre właściwości w zakresie składowania. Dobre właściwości w zakresie poziomowania i wypełniania.

Nakładanie

Przed użyciem produkt należy starannie wymieszać do uzyskania jednorodności.

Przechowywanie

Chronić przed mrozem i nie wystawiać na temperaturę wyższą niż +30 °C. Po użyciu pojemniki trzymać szczelnie zamknięte. Okres trwałości podany na etykiecie.
Lotne związki organiczne (LZO) abt. 9 g/l
System kolorowania Teknocolor
Czas schnięcia - schnięcie wymuszone +50 °C / 50% RH: -suchość do przemieszczania: 20 min. po schłodzeniu -do składowania: 20 min. po schłodzeniu
Rozcieńczalnik Woda.
Rozcieńczalnik do mycia sprzętu Woda, TEKNOCLEAN 1949-00.
Kolory Występuje w różnych kolorach. Można barwić w połysku 25.
Opakowania Produkt dostępny w zakresie standardowych wielkości opakowań.
Oznakowanie bezpieczeństwa Patrz Karta Charakterystyki.