TEKNOCOAT AQUA 2575-32

Nanošenje

Skladištenje

Nakon upotrebe spremnike držite čvrsto zatvorenima. Rok trajanja nalazi se na oznaci.
Hlapljivi organski spojevi (HOS) oko 9 g/l
Sustav za niansiranje Teknocolor
Razrjeđivač Voda.
Boje
Pakiranja Dostupno u nizu različitih standardnih veličina pakiranja.
Oznake sigurnosti Vidi sigurnosno-tehnički list proizvoda.