TEKNOCOAT AQUA 2575-14

  • Produkt wodorozcieńczalny
  • Warstwa nawierzchniowa
Zawartość substancji stałych abt. 30 % obj.
Lotne związki organiczne (LZO) abt. 6 g/l