TEKNOCOAT AQUA 2575-14

  • Premaz
Suha snov cca. 30 % na volumen
Hlapne organske snovi (VOC) cca. 6 g/l