TEKNOCOAT AQUA 2550-02

Wodorozcieńczalny lakier

  • Warstwa nawierzchniowa

Wodorozcieńczalny lakier.

Listwy drewniane, okładziny drewniane i drewniane drzwi wewnętrzne. Przed użyciem produktu należy się skontaktować z producentem w celu sprawdzenia odpowiedniości produktu dla danego zastosowania.

TEKNOCOAT AQUA 2550 schnie szybko i tworzy twardą i odporną na zużycie powłokę. Produkt sklasyfikowano do Grupy M1 w klasyfikacji emisji materiałów budowlanych.

Zawartość substancji stałych abt. 32 % obj.
Całkowita masa substancji stałych abt. 510 g/l
Lotne związki organiczne (LZO) abt. 50 g/l
Połysk Półmat
System kolorowania Teknomix
Czas schnięcia - suchość na dotyk 40 min.
Rozcieńczalnik Woda
Rozcieńczalnik do mycia sprzętu Woda
Aprobaty i certyfikaty Klasyfikacja M1