TEKNOCOAT AQUA 2550-02

Vannfortynnbar maling

  • Topcoat

Vannfortynnbar maling. Produktet er klassifisert i gruppe M1 i utslippsklassifisering av byggematerialer.

Trelister, trekledning og dører innendørs. Før produktet tas i bruk bør forhandler kontaktes for å forsikre at produktet er egnet til ønsket bruk.

TEKNOCOAT AQUA 2550 tørker hurtig og danner en hard og slitesterk overflate.

Tørrstoff ca. 32 % by volume
Total tørrstoffinnhold ca. 510 g/l
Flyktige organiske forbindelser (VOC) ca. 50 g/l
Flyktige organiske forbindelser Se sikkerhetsdatablad (HMS).
Glans Halvmatt
Tonesystem Teknomix
Tørketid - støvtørr 30 min.
Tørketid – håndteringstørr 40 min.
Tynner Vann
Rengjøring Vann
Godkjennelser og sertifikater M1 klassifisering