TEKNOCLEAR AQUA 1331-01

Warstwa nawierzchniowa do nakładania przez natryskiwanie

  • Produkt wodorozcieńczalny
  • Lakier

TEKNOCLEAR AQUA 1331-01 jest bezbarwnym wodorozcieńczalnym lakierem do stosowania wewnątrz budynków, do lakierowania sufitów i okładzin ściennych wykonanych z drewna lub z materiałów bazujących na drewnie, który może być również barwiony na kolory transparentne.

Szybkowysychający lakier o wysokiej transparentności i pozostawiający naturalną powierzchnię. Produkt sklasyfikowano do Grupy M1 w klasyfikacji emisji materiałów budowlanych.

Nakładanie

Przed użyciem dokładnie wymieszać.

Warunki podczas nakładania

Temperatura optymalna dla produktów oraz otoczenia: +18 °C - + 22 °C. Optymalna wilgotność względna powietrza: około 50%. Grubość powłoki: maks. 100 µm na mokro (105 g/m²).

Przechowywanie

Temperatura przechowywania wynosi od +5 °C do +30 °C. Okres przechowywania w zamkniętym opakowaniu:sprawdź „Termin przydatności do użycia” na etykiecie. Po użyciu pojemniki trzymać szczelnie zamknięte.
Lotne związki organiczne (LZO) abt. 20 g/l
Połysk Pełny mat
System kolorowania Teknocolor
Wydajność teoretyczna Około 10 m²/l
Czas schnięcia - całkowicie sucha Następny dzień
Rozcieńczalnik Środek jest dostarczany gotowy do użycia.
Rozcieńczalnik do mycia sprzętu Woda.
Kolory Bezbarwny i baza T (kolory transparentne). Maksymalna zawartość pigmentu 1% objętościowychi.
Opakowania Produkt dostępny w zakresie standardowych wielkości opakowań.
Oznakowanie bezpieczeństwa Patrz Karta Charakterystyki.
Aprobaty i certyfikaty Klasyfikacja M1