TEKNOCLEAR AQUA 1331-01

Warstwa nawierzchniowa do nakładania przez natryskiwanie

  • Lakier
  • Produkt wodorozcieńczalny

TEKNOCLEAR AQUA 1331-01 jest bezbarwnym wodorozcieńczalnym lakierem do stosowania wewnątrz budynków, do lakierowania sufitów i okładzin ściennych wykonanych z drewna lub z materiałów bazujących na drewnie, który może być również barwiony na kolory transparentne.

Szybkowysychający lakier o wysokiej transparentności i pozostawiający naturalną powierzchnię. Produkt sklasyfikowano do Grupy M1 w klasyfikacji emisji materiałów budowlanych.

Lotne związki organiczne (LZO) Patrz Karta Charakterystyki.
System kolorowania Teknocolor
Zalecana grubość powłoki maks. 100 µm na mokro
Czas schnięcia - całkowicie sucha Następny dzień
Rozcieńczalnik Środek jest dostarczany gotowy do użycia.
Rozcieńczalnik do mycia sprzętu Woda
Aprobaty i certyfikaty Klasyfikacja M1