TEKNOCLEAR AQUA 1331-01

Topcoat for sprøytepåføring

  • Vanntynnet
  • Lakk

TEKNOCLEAR AQUA 1331-01 er en klar vannfortynnbar lakk til innendørs bruk på vegg og takplater av tre og andre trefiber materialer, som også kan brekkes i transparente farger.

Hurtigtørkende lakk, som gir en meget transparent og naturlig overflate. Produktet er klassifisert i gruppe M1 i utslippsklassifisering av byggematerialer.

Påføring

Omrøres grundig før bruk.

Påføringsforhold

Optimal temperatur for produktet og omgivelsene: +18°C - +22°C. Optimal relativ luftfuktighet: ca. 50%. Lagtykkelse: maks 100 µm våt (105 g/m²).

Oppbevaring

Egnet lagringstemperatur er +5°C - +30°C. Oppbevaringstid i uåpnede beholdere: Se ”Best before” (Best før:) på merkingen. Oppbevar spannene tett lukket etter bruk.
Flyktige organiske forbindelser (VOC) ca. 20 g/l
Glans Helmatt
Tonesystem Teknocolor
Teoretisk dekkevne Ca. 10 m²/l
Tørketid – gjennomtørr Neste dag
Tynner Produktet leveres klart til bruk.
Rengjøring Vann.
Farger Klar og Base T (transparente farger). Maks pigmentinnhold er 1% etter volum.
Emballasje Tilgjengelig i flere standard emballasjer.
Sikkerhetsmerking Se sikkerhetsdatablad.
Godkjennelser og sertifikater M1 klassifisering