SILORA FIN

Lekka szpachlówka

  • Produkt wodorozcieńczalny

Gotowa do użytku, wodorozcieńczalna lekka szpachlówka.

Całościowe szpachlowanie ścian i sufitów w suchych pomieszczeniach wewnętrznych i wypełnianie połączeń płyt. Podłożem może być gips, płyta pilśniowa, beton, lekki beton, tynk, itp.

SILORA FIN daje bardzo gładką powierzchnię i jest odpowiednia do wykończeń.

Karty Techniczne

Karty Charakterystyki

Inne dokumenty produktowe

Przygotowanie powierzchni

Oczyścić nowe podłoża z brudu i kurzu. Uprzednio malowane podłoża umyć środkiem czyszczącym do farb RENSA SUPER. Zmatowić twarde lub błyszczące powierzchnie i usunąć kurz. Kruche podłoża i niezabezpieczone drewno należy zagruntować przed nałożeniem szpachlówki.

Nakładanie

Nakładać packą. Ilość nałożonych warstw zależy od szorstkości podłoża. Suchą szpachlówkę można malować lub tapetować. Przed nałożeniem tapety zaszpachlowana powierzchnia musi być zagruntowana. Stosować maskę ochronną na oczy i twarz podczas szlifowania.

Warunki podczas nakładania

Powierzchnia musi być sucha. Temperatura otaczającego powietrza, malowanej powierzchni i szpachlówki powinna być wyższa niż +5°C. Wilgotność względna powietrza podczas nakładania i schnięcia powinna wynosić poniżej 80%.

Przechowywanie

Przechowywać w chłodnym miejscu. Nie może zamarzać. Przechowywać do 12 miesięcy w zamkniętych opakowaniach.
Zawartość substancji stałych abt. 68 % obj.
Lotne związki organiczne (LZO) Nie dotyczy wg dyrektywy o LZO (VOC).
Grubość warstwy 0 - 3 mm
Gęstość abt. 1,3 g/ml
Rozmiar cząstek 0,2
Rozcieńczalnik do mycia sprzętu Woda.
Opakowania 0,4 L, 3 L, 10 L
Oznakowanie bezpieczeństwa Patrz Karta Charakterystyk.
Aprobaty i certyfikaty Klasyfikacja M1,Oznakowanie CE