SILORA FIN

  • Vandbaseret

Sikkerhedsdatablad

Tørstof ca. 68 % volumen
Lagtykkelse 0 - 3 mm
Massefylde ca. 1,3 g/ml
Partikelstørrelse 0,2
Godkendelser og certifikater CE-mærkning,M1 klassificering