NORDICA EKO 3894-84

Podkład / warstwa pośrednia / warstwa nawierzchniowa

  • Warstwa nawierzchniowa
  • Grunt
  • Produkt wodorozcieńczalny
  • Międzywarstwa

NORDICA EKO 3894-84 jest wodorozcieńczalnym, przemysłowym podkładem/ warstwą pośrednią i warstwą nawierzchniową do desek elewacyjnych.

Lotne związki organiczne (LZO) Patrz Karta Charakterystyki.
Połysk Półmat
System kolorowania Teknocolor
Zalecana grubość powłoki Grubość powłoki surowe, piłowane i strugane – nanosić maszynowo lub pędzlem: 2 x 100 µm na mokro. Grubość powłoki strugane – nanosić poprzez rozpylanie: 200 µm na mokro.
Czas schnięcia - schnięcie wymuszone Czasy suszenia można skrócić przez zastosowanie specjalnych systemów suszenia wymuszonego. Czasy suszenia podane zostały w sposób przybliżony i mogą zależeć od jakości drewna, temperatury, wilgotności, wentylacji otoczenia oraz grubości warstwy.
Rozcieńczalnik Środek jest dostarczany gotowy do użycia.
Rozcieńczalnik do mycia sprzętu Woda
Opakowania Produkt dostępny w zakresie standardowych wielkości opakowań.