NORDICA EKO 3894-84

Topcoat

  • Topcoat
  • Grunning
  • Mellombehandling
  • Vanntynnet

NORDICA EKO 3894-8X er en vannfortynnbar mellombehandling og topcoat til industriell overflatebehandling av utvendig treverk, som kledning.

Flyktige organiske forbindelser Se sikkerhetsdatablad (HMS).
Glans Halvmatt
Tonesystem Teknocolor
Tørketid – forsert tørking Tørketiden kan reduseres ved å bruke spesielle tørkesystemer for å redusere tørketiden.
Rengjøring Utstyret rengjøres med vann.