NATURA 40

Lakier wewnętrzny w półpołysku

  • Produkt odporny na promieniowanie UV
  • Produkt wodorozcieńczalny

Wodorozcieńczalny lakier akrylowy z efektywnym filtrem promieni UV. Cechuje się dobrą rozlewnością, szybko schnie, jest praktycznie pozbawiony zapachu i nie żółknie. Po wyschnięciu powłoka lakieru jest odporna na ścieranie i zmywanie. Wygląd powłoki: półpołysk.

NATURA 40 jest odpowiednim lakierem do pokrywania wewnętrznych wyrobów stolarskich, np. sufity, ściany, boazeria, ściany z bala. Nie stosować do lakierowania podłóg.

Przygotowanie powierzchni

Oczyścić podłoże poprzez użycie środka czyszczącego do farb RENSA SUPER, piaskowanie lub szczotkowanie. Stare, nienaruszone powłoki oczyścić z tłuszczu oraz brudu i zmatowić. Zdegradowane lub łuszczące się powłoki lakieru usunąć, używając papieru ściernego. Stare powłoki można również usunąć przy pomocy zmywacza i skrobaczki. Następnie powierzchnie należy wygładzić papierem ściernym.

Nakładanie

Przed użyciem lakier dokładnie wymieszać w całej objętości naczynia. Stosując NATURA 40 jako podkład, lakier należy rozcieńczyć poprzez dodanie do 15% wody. Nakładać 3-4” pędzlem lakierniczym, natryskiem konwencjonalnym lub bezpowietrznym. Lepkość lakieru do natrysku powinna wynosić 25 – 40 s, DIN 4. Używać dyszy o średnicy 0.009 –0.015”. Po wyschnięciu pierwszej warstwy lakieru, powłokę można delikatnie wygładzić papierem ściernym aby usunąć wystające włókna drewna. Do nałożenia drugiej warstwy należy użyć lakieru bez rozcieńczania. Jeżeli pożądany jest bardzo dobry i trwały efekt, nałożyć trzy warstwy lakieru. Delikatnie przeszlifować powierzchnię przed położeniem ostatniej warstwy.

Warunki podczas nakładania

Podczas aplikacji i w całym okresie schnięcia lakieru, temperatura otaczającego powietrza, malowanej powierzchni i lakieru powinna być wyższa niż +10 °C, a wilgotność względna powietrza powinna wynosić poniżej 80%.

Przechowywanie

NIE MOŻE ZAMARZAĆ.
Zawartość substancji stałych abt. 25 % obj.
Lotne związki organiczne (LZO) EU VOC wartości graniczne (kat. A/e): 130 g/l. VOC produktu: max 130 g/l.
Połysk Półpołysk
System kolorowania Teknomix
Gęstość abt. 1 g/ml
Czas schnięcia - pyłosuchość po 0,5 godz.
Czas schnięcia - sucha do użycia Po 8 godz. Ostateczną twardość lakier osiąga po około 2 -3 tygodniach.
Rozcieńczalnik Woda.
Rozcieńczalnik do mycia sprzętu Woda i syntetyczny środek czyszczący
Opakowania 0,9 L, 2,7 L, 9 L
Oznakowanie bezpieczeństwa Patrz Karta Charakterystyki.
Aprobaty i certyfikaty Klasyfikacja M1