NATURA 40

  • UV-resistent
  • Vanntynnet

Sikkerhetsdatablad

Tørrstoff ca. 25 % by volume
Glans Halvblank
Tonesystem Teknomix
Densitet abt. 1 g/ml
Godkjennelser og sertifikater M1 klassifisering