INERTA MASTIC

Farba epoksydowa

  • Produkt zabezpieczający przed korozją
  • Produkt odporny na ścieranie
  • Grunt
  • Produkt rozpuszczalnikowy
  • Produkt dwuskładnikowy

INERTA-MASTIC jest dwuskładnikową farbą epoksydową o niskiej zawartości rozpuszczalnika.

Do reperacji istniejących powłok na podłożu stalowym, w systemach malarskich K41, K46, K56 i K60, kiedy warunki zewnętrzne nie pozwalają na zastosowanie czyszczenia strumieniowego a także do malowania pędzlem, gdy wymagane jest nałożenie grubej warstwy farby w jednej operacji. Farba nadaje się również do stosowania w malarniach.

Do reperacji istniejących powłok na podłożu stalowym, w systemach malarskich K41, K46, K56 i K60, kiedy warunki zewnętrzne nie pozwalają na zastosowanie czyszczenia strumieniowego a także do malowania pędzlem, gdy wymagane jest nałożenie grubej warstwy farby w jednej operacji. Farba nadaje się również do stosowania w malarniach.

Karty Techniczne

Karty Charakterystyki

Zawartość substancji stałych abt. 80 % obj.
Całkowita masa substancji stałych abt. 1200 g/l
Lotne związki organiczne (LZO) abt. 210 g/l
Czas przydatności do stosowania 2 h (+23 °C)
Proporcja mieszania składników 2:1 objętościowo (Komp. A : Komp. B)
Utwardzacz Składnik B: INERTA MASTIC HARDENER
Połysk Półmat
Czas schnięcia - pyłosuchość po 4 h
Czas schnięcia - suchość na dotyk po 6 h
Rozcieńczalnik TEKNOSOLV 9506
Rozcieńczalnik do mycia sprzętu TEKNOSOLV 9506