FUTURA AQUA 20

Półmatowa farba do mebli

  • Produkt odporny na ścieranie
  • Produkt wodorozcieńczalny

Wodorozcieńczalna uretanowo-alkidowa farba nawierzchniowa do stałych i ruchomych mebli wewnętrznych. Wykończenie: półmatowe.

FUTURA AQUA 20 nadaje się do zagruntowanych i uprzednio malowanych farbami alkidowymi powierzchni drewnianych, metalowych i płyt konstrukcyjnych: drzwi, skrzydeł okiennych, regałów, profili, paneli (również sufitowych), poręczy w klatkach schodowych, kanałów wentylacyjnych, grzejników i rurociągów. Malowanie powierzchni zewnętrznych: FUTURA AQUA 20 jest odpowiednia do nakładania na zagruntowane skrzydła okienne, drzwi i meble ogrodowe. Malowanie powierzchni wewnętrznych: FUTURA AQUA 20 nadaje się także na tynk i szpachlówkę zagruntowaną za pomocą podkładu FUTURA AQUA 3, np. podokienniki i ościeżnice, ściany w wybranych pomieszczeniach, np. klatkach schodowych.

Przygotowanie powierzchni

Niemalowane powierzchnie oczyścić z kurzu i zabrudzeń. Uprzednio malowane powierzchnie umyć środkiem czyszczącym do farb RENSA SUPER. Zmatowić twarde lub błyszczące powierzchnie i usunąć kurz. Wygładzić wszelkie nierówności powierzchni przy użyciu szpachlówki SILORA A.

Nakładanie

Powierzchnie drewniane, płyty pilśniowe i konstrukcyjne oraz ocynkowane powierzchnie metalowe zagruntować za pomocą podkładu FUTURA AQUA 3. Rdzewiejące powierzchnie stalowe oraz aluminiowe i miedziane zagruntować FERREX AQUA farbą antykorozyjną. Przed użyciem farbę dokładnie wymieszać. W razie konieczności farbę rozcieńczyć wodą (5-15% obj.) Nakładać w jednej lub dwóch warstwach pędzlem lakierniczym, wałkiem mohairowym, packą lub za pomocą natrysku. Przy malowaniu gładkich powierzchni np. drzwi, zeszlifować ślady pozostawione przez wałek za pomocą packi lub pędzla lakierniczego. Do nanoszenia natryskiem bezpowietrznym stosować dyszę o średnicy 0.011 - 0.013”.

Warunki podczas nakładania

Malowana powierzchnia musi być sucha. W czasie nakładania i schnięcia farby temperatura otoczenia, powierzchni oraz farby powinna być wyższa niż +10°C, a wilgotność względna powietrza poniżej 80%. Przy niskiej wilgotności i/lub temp. powyżej +21°C, czas schnięcia jest krótszy. Aplikacja będzie łatwiejsza, jeśli powietrze będzie nawilżane i/lub temp. w miejscu malowania jest niższa. Dobra wentylacja podczas aplikacji skraca czas schnięcia.

Przechowywanie

NIE MOŻE ZAMARZAĆ.
Zawartość substancji stałych abt. 40 % obj.
Lotne związki organiczne (LZO) EU VOC wartości graniczne (kat. A/d): 130 g/l. VOC produktu: max 130 g/l.
Połysk Półmat
System kolorowania Teknomix
Gęstość abt. 1,3 g/ml
Czas schnięcia - pyłosuchość po 1 godz.
Czas schnięcia - całkowicie sucha po 2-3 dniach
Rozcieńczalnik Woda.
Rozcieńczalnik do mycia sprzętu Po skończonej pracy sprzęt umyć natychmiast ciepłą wodą z detergentem.
Opakowania Baza 1 i 3: 0,45 L, 0,9 L, 2,7 L, 9 L. NCS S 0502-Y: 0,45 L, 0,9 L.
Oznakowanie bezpieczeństwa Patrz Karta Charakterystyki. UWAGA! Ponieważ istnieje niebezpieczeństwo samozapłonu, wszelkie odpady produktu należy zbierać i przechowywać przed utylizacją, oddzielnie, bez dostępu powietrza, np. zatopione w wodzie lub odpady powinny być niezwłocznie palone.
Aprobaty i certyfikaty Klasyfikacja M1,Aprobata dla sprzętu okrętowego (moduł B)