FUTURA AQUA 20

Półmatowa farba do mebli

  • Produkt odporny na ścieranie
  • Produkt wodorozcieńczalny

Wodorozcieńczalna uretanowo-alkidowa farba nawierzchniowa do stałych i ruchomych mebli wewnętrznych. Wykończenie: półmatowe.

FUTURA AQUA 20 nadaje się do zagruntowanych i uprzednio malowanych farbami alkidowymi powierzchni drewnianych, metalowych i płyt konstrukcyjnych: drzwi, skrzydeł okiennych, regałów, profili, paneli (również sufitowych), poręczy w klatkach schodowych, kanałów wentylacyjnych, grzejników i systemów rurowych. Malowanie powierzchni zewnętrznych: FUTURA AQUA 20 jest odpowiednia do nakładania na zagruntowane skrzydła okienne, drzwi i meble ogrodowe. Malowanie powierzchni wewnętrznych: FUTURA AQUA 20 nadaje się także na tynk i szpachlówkę zagruntowaną za pomocą podkładu FUTURA AQUA PRIMER, np. podokienniki i ościeżnice, ściany w wybranych pomieszczeniach, np. klatkach schodowych. Produkt spełnia wymagania normy EN 71-3:2013+A3:2018 w sprawie bezpieczeństwa zabawek dotyczące dopuszczalnych limitów migracji pierwiastków chemicznych.

Przygotowanie powierzchni

Niemalowane powierzchnie oczyścić z kurzu i zabrudzeń. Uprzednio malowane powierzchnie umyć środkiem czyszczącym do farb RENSA SUPER. Zmatowić twarde lub błyszczące powierzchnie i usunąć kurz. Wygładzić wszelkie nierówności powierzchni przy użyciu szpachlówki SILORA A.

Nakładanie

Przed użyciem dokładnie wymieszać. Nakładać w jednej lub dwóch warstwach pędzlem lakierniczym, wałkiem moherowym, packą lub za pomocą natrysku. Przy malowaniu gładkich powierzchni np. drzwi, ślady pozostawione przez wałek można zminimalizować za pomocą packi do malowania lub pędzla do lakierów. Odpowiedni rozmiar dyszy do natrysku bezpowietrznego 0,011 - 0,013".

Warunki podczas nakładania

Powierzchnia przeznaczona do malowania powinna być sucha. W czasie nakładania i schnięcia temperatura powietrza otaczającego, powierzchni oraz farby powinna wynosić co najmniej +10°C, a wilgotność względna poniżej 80 %. Przy niskiej wilgotności i/lub temp. powyżej +21°C, czas schnięcia jest krótszy. Aplikacja będzie łatwiejsza, jeśli powietrze będzie nawilżane i/lub temp. w miejscu malowania jest niższa. Dobra wentylacja podczas aplikacji skraca czas schnięcia.

Przechowywanie

Nie może zamarzać.
Zawartość substancji stałych abt. 40 % obj.
Lotne związki organiczne (LZO) LZO wartości graniczne (kat A/d): 130 g/l. LZO produktu: max. 130 g/l.
Połysk Półmat
System kolorowania Teknomix
Gęstość abt. 1,3 g/ml
Zużycie praktyczne 8 - 10 m²/l.
Czas schnięcia - pyłosuchość 1 h
Czas schnięcia - całkowicie sucha 2 - 3 dni
Rozcieńczalnik Woda.
Rozcieńczalnik do mycia sprzętu Ciepła woda i RENSA BRUSH środek myjący do pędzli. Narzędzia umyć zaraz po zakończonym użyciu.
Kolory Baza 1 (biały) i 3, które można barwić w celu uzyskania odcieni z Karty Kolorów Wewnętrznych. Kolor gotowy: NCS S 0502-Y.
Opakowania Baza 1, baza 3: 0,45 l, 0,9 l, 2,7 l, 9 l. NCS S 0502-Y: 0,45 l, 0,9 l, 2,7 l.
Oznakowanie bezpieczeństwa Patrz Karta Charakterystyki.
Aprobaty i certyfikaty Klasyfikacja M1,Fiński znak Key Flag. Jest on przyznawany produktom w całości opracowanym i produkowanym w Finlandii.