FUTURA AQUA 20

  • Slidstærk
  • Vandbaseret

Uretan-alkydemalje til både indendørs og udendørs anvendelse. Glans: halvmat

Indendørs er FUTURA AQUA 20 egnet til grundede og overflader i træ, metal og bygningstræ, der tidligere er behandlet med alkydmaling: døre, vinduesrammer, skabe, lister, paneler, panellofter, luftkanaler, trappegelændere, radiatorer og rørsystemer. Udendørs er FUTURA AQUA 20 egnet til maling af grundede vinduesrammer, døre, havemøbler osv. Indendørs er FUTURA AQUA 20 også egnet til pudsede og spartlede overflader grundet med FUTURA AQUA 3, f.eks. vindueskarme og rammer, samt vægoverflader i specielle objekter, f.eks. trappeopgange.

Teknisk datablad

Sikkerhedsdatablad

Opbevaring

Opbevares frostfrit.
Tørstof ca. 40 % volumen
Flygtige organiske stoffer (VOC) EU VOC-grænseværdi (kat A/d): 130 g/l. Produktets VOC: maks. 130 g/l.
Glans Halvmat
Tonesystem Teknomix
Massefylde ca. 1,3 g/ml
Tørretid - støvtør Efter 1 time
Fortynder Vand
Rengøring Redskaber rengøres umiddelbart efter anvendelse med vand og grundrengøringsmiddel.
Emballage Base 1 og 3: 0,45, 0,9 l, 2,7 l, 9 l NCS S 0502-Y: 0,45 l, 0,9 l, 2,7 l
Sikkerhedsmærkning Se sikkerhedsdatablad. BEMÆRK! På grund af risiko for selvantændelse skal spild fra produktet, forbisprøjt og snavsede klude opbevares på et brandsikkert sted i lufttætte beholdere, alternativt bør affaldet afbrændes. Nedsænkning i vand kan også anbefales.
Godkendelser og certifikater ,