FEINSPACHTEL RAPID

  • Szpachlówka
Całkowita masa substancji stałych abt. 1400 g/l
Lotne związki organiczne (LZO) abt. 0 g/l