FEIDOPOX PRIMER ZG80

  • Produkt zabezpieczający przed korozją
  • Produkt odporny na ścieranie
  • Produkt dwuskładnikowy
  • Grunt
Czas przydatności do stosowania 8 h (+23 °C)
Połysk Mat
Proporcja mieszania składników (wagowo) 10:1