EPITAN 92

Farba epoksydowa zbiornikowa

  • Produkt odporny chemicznie
  • Bezpośrednio na metal
  • Grunt
  • Produkt rozpuszczalnikowy
  • Produkt dwuskładnikowy

Farba epoksydowa do gruntowania modyfikowana żywicą hydrofobową, tiksotropowa, pigmentowana pigmentami płatkowymi, grubopowłokowa, dwuskładnikowa, utwardzana w niskich temperaturach (od -10°C).

Do gruntowania konstrukcji stalowych i betonowych eksploatowanych w wodzie morskiej, rzecznej i technicznej, podwodnych części statków, doków oraz konstrukcji hydrotechnicznych. Do samodzielnego zabezpieczania zbiorników balastowych i ściekowych, konstrukcji stalowych i betonowych eksploatowanych w gruncie lub w wodzie takich jak śluzy, przepusty, jazy, dalby, ściany Larsena, zbiorniki, rurociągi, konstrukcje nabrzeży itp.

Powłoka dobrze przyczepna do podłoża i odporna na działanie rozcieńczonych kwasów i alkaliów, wody i atmosfery morskiej, agresywnych czynników atmosferycznych oraz gleby i czynników występujących przy katodowej ochronie konstrukcji.

Karty Techniczne

Karty Charakterystyki

Zawartość substancji stałych abt. 72 % obj.
Całkowita masa substancji stałych abt. 1300 g/l
Lotne związki organiczne (LZO) abt. 300 g/l
Czas przydatności do stosowania 3,5 h (+23 °C)
Proporcja mieszania składników 100:18 objętościowo (Komp. A : Komp. B)
Utwardzacz Składnik B: UTWARDZACZ 076/077/087/EPITAN 92
Połysk Półmat
Czas schnięcia - pyłosuchość po 2 h
Czas schnięcia - suchość na dotyk po 6 h
Czas schnięcia - pełne utwardzenie po 2 dniach
Rozcieńczalnik TEKNOSOLV 564
Rozcieńczalnik do mycia sprzętu TEKNOSOLV 564