EPINOX 98

Farba epoksydowa do gruntowania

  • Produkt zabezpieczający przed korozją
  • Produkt odporny na ścieranie
  • Produkt odporny chemicznie
  • Grunt
  • Produkt rozpuszczalnikowy
  • Produkt dwuskładnikowy
  • Międzywarstwa

Farba epoksydowa modyfikowana do gruntowania, pigmentowana pigmentami płatkowymi, grubopowłokowa, tiksotropowa, dwuskładnikowa.

Do gruntowania konstrukcji stalowych, żeliwnych i betonowych eksploatowanych w atmosferze morskiej, przemysłowej i agresywnej. Do samodzielnego zabezpieczenia: konstrukcji i elementów stalowych, stalowych oraz betonowych w budownictwie w przypadku, gdy nie są wymagane wysokie walory dekoracyjne powłoki, zbiorników wodnych, ściekowych oraz produktów naftowych; zewnętrznych powierzchni zbiorników i instalacji pracujących w podwyższonych temperaturach do 160°C.

Powłoka z półpołyskiem, twarda i odporna mechanicznie. Powłoka odporna na długotrwałe działanie temperatury do 160°C. Powłoka odporna na działanie wody, roztworów soli i alkaliów, ropy naftowej, oleju opałowego, napędowego i silnikowego, benzyny oraz niektórych rozpuszczalników organicznych. Pod wpływem promieniowania słonecznego powłoka wykazuje nieznaczne kredowanie.

Karty Techniczne

Karty Charakterystyki

Zawartość substancji stałych abt. 62 % obj.
Całkowita masa substancji stałych abt. 1350 g/l
Lotne związki organiczne (LZO) abt. 375 g/l
Czas przydatności do stosowania 8 h (+23 °C)
Proporcja mieszania składników 100:46 objętościowo (Komp. A : Komp. B)
Utwardzacz Składnik B: UTWARDZACZ 897
Połysk Półpołysk
Czas schnięcia - pyłosuchość po 4 h
Czas schnięcia - suchość na dotyk po 8,5 h
Czas schnięcia - pełne utwardzenie po 7 dniach
Rozcieńczalnik TEKNOSOLV 564
Rozcieńczalnik do mycia sprzętu TEKNOSOLV 564