EPINOX 60

Farba epoksydowa do gruntowania

  • Produkt zabezpieczający przed korozją
  • Produkt przewodzący
  • Grunt
  • Produkt rozpuszczalnikowy
  • Produkt dwuskładnikowy

Farba epoksydowa dwuskładnikowa, do gruntowania szybkoschnąca, zawierająca pigmenty inertne, utwardzana związkami poliaminowymi.

Do gruntowania powierzchni stalowych zbiorników i instalacji przed malowaniem farbami antyelektrostatycznymi TEKNOS-OLIVA.

Powłoka bardzo dobrze przyczepna do podłoża, elastyczna i odporna mechanicznie. Powłoka wykazuje właściwości antyelektrostatyczne (oporność skrośna najwyżej 104Ω) i nie musi być usuwana przed nałożeniem farb antyelektrostatycznych np. EPITAN 60, EPITAN 66, INERTA 268.

Karty Techniczne

Karty Charakterystyki

Zawartość substancji stałych abt. 42 % obj.
Całkowita masa substancji stałych abt. 970 g/l
Lotne związki organiczne (LZO) abt. 480 g/l
Czas przydatności do stosowania 8 h (+23 °C)
Proporcja mieszania składników 100:54 objętościowo (Komp. A : Komp. B)
Utwardzacz Składnik B: UTWARDZACZ 014
Czas schnięcia - pyłosuchość po 1 h
Czas schnięcia - suchość na dotyk po 2 h
Czas schnięcia - pełne utwardzenie po 7 dniach
Rozcieńczalnik Nie jest wymagany. W razie konieczności użyć TEKNOSOLV 564.
Rozcieńczalnik do mycia sprzętu TEKNOSOLV 564