EKORA 2

Farba do sufitów

  • Produkt wodorozcieńczalny

Matowa farba dyspersyjna przeznaczona do użytku wewnątrz pomieszczeń.

Farba jest stosowana jako nawierzchnia w suchych pomieszczeniach, np. Na sufitach w mieszkaniach i biurach lub ścianach w magazynach i fabrykach. Może być także używana jako farba nawierzchniowa na sufitach i ścianach. EKORA 2 może być nakładana na beton, tynk, szpachlę, cegłę, drewno, płyty gipsowo-kartonowe i paździerzowe.

Przygotowanie powierzchni

Oczyścić nowe podłoża z brudu i kurzu. Uprzednio malowane powierzchnie zmyć środkiem czyszczącym do farb RENSA SUPER. Zmatowić twarde lub błyszczące powierzchnie i usunąć kurz. Usunąć całkowicie stare powłoki malarskie jeśli były malowane farba kredową lub klejową. Sufity, które nie są wodoodporne zaleca się zagruntować rozcieńczalnikowym podkładem, np. FUTURA 3 Primer. Wygładzić wszelkie nierówności powierzchni przy użyciu odpowiedniej szpachlówki z serii SILORA. Suchą szpachlówkę spiaskować i usunąć pozostałości.

Nakładanie

Powierzchnie drewniane, w celu uniknięcia przeżywiczeń, należy gruntować farbą podkładową FUTURA 3 Primer. Powierzchnie stalowe pokryć podkładem FUTURA 3 Primer. Powierzchnie stalowe zagruntować farbą antykorozyjną FERREX AQUA. Farbę przed użyciem dokładnie wymieszać. W razie konieczności farbę rozcieńczyć wodą. Nakładać wałkiem, pędzlem lub natryskowo w jednej lub dwu warstwach.

Warunki podczas nakładania

Powierzchnia do malowania musi być sucha. Temperatura otaczającego powietrza, malowanej powierzchni i farby powinna być wyższa niż +5oC, a wilgotność względna powietrza poniżej 80%. Dobra wentylacja w czasie nakładania farby i jej wysychania przyspiesza process schnięcia.

Konserwacja

Ostateczne formowanie powłoki, w normalnych warunkach zajmuje około 4 tygodni i dopiero po upływie tego czasu powłoka osiąga ostateczną trwałość i twardość. W tym czasie z powłoką należy postępować ostrożnie Wszelkie defekty malowanej powierzchni należy oczyścić przez wilgotne wycieranie lub detergentami. Do czyszczenia bardzo brudnych powierzchni mogą być użyte następujące metody: staranne czyszczenie, szczotkowanie czy czyszczenie próżniowe.

Przechowywanie

NIE MOŻE ZAMARZAĆ.
Zawartość substancji stałych abt. 37 % obj.
Lotne związki organiczne (LZO) EU VOC wartości graniczne (kat. A/a): 30 g/l. VOC produktu: max 30 g/l.
Połysk Pełny mat
System kolorowania Teknomix
Gęstość abt. 1,6 g/ml
Czas schnięcia - pyłosuchość po 0,5 godz.
Rozcieńczalnik Woda.
Rozcieńczalnik do mycia sprzętu Umyć sprzęt wodą natychmiast po użyciu.
Zmywalność i odporność na ścieranie Malowana powierzchnia odporna na niewielkie zużycie. Szorowanie na mokro, odporność klasa 3 zgodnie z EN 13300 (ISO 11998).
Opakowania 18 L
Oznakowanie bezpieczeństwa Patrz Karta Charakterystyki. WŁAŚCIWOŚCI CHEMICZNE I BEZPIECZEŃSTWO Zgodnie z rozporządzeniem (UE) 1272/2008 produkt nie jest klasyfikowany jako niebezpieczny. Zalecane środki ostrożności podczas stosowania produktu: Unikać kontaktu ze skórą. Stosować odzież roboczą chroniącą przed zachlapaniem farbą. Podczas natrysku unikać wdychania mgły farby. Stosować maskę ochronną z filtrem typu AP. Więcej informacji oraz karta charakterystyki : strona produktowa www.teknos.com
Aprobaty i certyfikaty Nordic Ecolabel,Klasyfikacja M1