EKORA 2

  • Vanntynnet

Sikkerhetsdatablad

Tørrstoff ca. 39 % by volume
Glans Helmatt
Tonesystem Teknomix
Densitet abt. 1,6 g/ml
Godkjennelser og sertifikater M1 klassifisering,Svanemerket