AQUATOP 2920-04 - BASE T

  • Lakier
  • Produkt wodorozcieńczalny
Zawartość substancji stałych abt. 40 % obj.
Całkowita masa substancji stałych abt. 430 g/l
Lotne związki organiczne (LZO) abt. 29 g/l
Połysk Półpołysk
System kolorowania Teknomix