AQUATOP 2920-04 - BASE T

Suha snov cca. 40 % na volumen
Skupna trdna masa cca. 430 g/l
Hlapne organske snovi (VOC) cca. 29 g/l
Sijaj
Sistem mešanja Teknomix