AQUATOP 2760-04

Zawartość substancji stałych abt. 38 % obj.
Całkowita masa substancji stałych abt. 590 g/l
Lotne związki organiczne (LZO) abt. 42 g/l
Połysk Półpołysk
Aprobaty i certyfikaty Klasyfikacja M1