AQUATOP 2760-04

Kuivainesisaldus ca 38 mahu%
Tahke aine kogumass ca 590 g/l
Lenduvad orgaanilised ühendid (LOÜ) ca 42 g/l
Läige Poolläikiv
Heakskiidud ja sertifikaadid M1 klassifikatsioon