AQUATOP 2600-94

Warstwa nawierzchniowa do nakładania przez natryskiwanie.

  • Warstwa nawierzchniowa
  • Produkt wodorozcieńczalny

AQUATOP 2600-94 to przemysłowa warstwa nawierzchniowa na bazie wody przeznaczona dla drewna do użycia na zewnątrz np. drzwi i okna.

Karty Charakterystyki

Lotne związki organiczne (LZO) Patrz Karta Charakterystyki.
Połysk Półpołysk
System kolorowania Teknocolor,Teknomix,TeknosNGI
Zalecana grubość powłoki 150-300 µm na mokro
Czas schnięcia - schnięcie wymuszone Czasy suszenia można skrócić przez zastosowanie specjalnych systemów suszenia wymuszonego. Czasy suszenia podane zostały w sposób przybliżony i mogą zależeć od jakości drewna, temperatury, wilgotności, wentylacji otoczenia oraz grubości warstwy.
Rozcieńczalnik Środek jest dostarczany gotowy do użycia.
Rozcieńczalnik do mycia sprzętu Woda
Opakowania Produkt dostępny w zakresie standardowych wielkości opakowań.