AQUATOP 2600-94

Topcoat til sprøjtepåføring

  • Topcoat
  • Vandbaseret

AQUATOP 2600-94 er en vandfortyndbar topcoat til industriel overfladebehandling af udendørs træværk, som vinduer og døre.

Flygtige organiske stoffer (VOC) Se sikkerhedsdatablad.
Glans Halvblank
Tonesystem Teknocolor;Teknomix;Teknosngi
Anbefalet lagtykkelse 150-300 µm våd
Tørretid - forceret tørring Tørretiden kan reduceres ved hjælp af særlige tørresystemer til at forcere tørring. De anførte tider er retningsgivende og kan variere afhængig af trækvalitet, temperatur, luftfugtighed, ventilation og lagtykkelse.
Fortynder Produktet leveres klart til brug.
Rengøring Udstyret rengøres med vand.
Emballage Fås i en række standardemballagestørrelser.
Glans 35