AQUAFILLER 6400-00

  • Grunt

Karty Charakterystyki

Zawartość substancji stałych abt. 54 % obj.
Lotne związki organiczne (LZO) abt. 9 g/l