Od CEO

Mój pierwszy pełny rok kalendarzowy w roli CEO Grupy Teknos już za mną i nadeszła pora na podsumowanie. W 2016 świętowaliśmy okrągłe rocznice w kilku krajach — w Polsce, Norwegii, Wielkiej Brytanii i Rosji. Mamy więc wieloletnią tradycję bliskiej współpracy z naszymi klientami. Na poziomie Grupy ostatnie 18 miesięcy upłynęło pod znakiem intensywnych zmian i rozwoju.

Dla klientów

Nasi klienci to podstawa naszej działalności. Chcemy ich rozumieć i służyć im w najlepszy możliwy sposób. W 2016 roku przeprowadziliśmy w Finlandii badanie satysfakcji klienta. W 2017 roku przyszła kolej na Szwecję i Danię. W przyszłości zajmiemy się pozostałymi oddziałami. Klienci oceniają Teknos jako wiarygodną i kompetentną firmę, produkującą wysokiej jakości produkty i skoncentrowaną wokół potrzeb klienta. Nasi klienci szukają unikalnych i nowatorskich produktów i rozwiązań oraz lepszych możliwości szkoleń.

Spójrzmy teraz na nasze cele w zakresie rozwoju. Przykładowo: zreformujemy i rozszerzymy naszą ofertę szkoleniową w drugiej połowie 2017 roku, otwierając nowe centrum szkoleniowe w Rajamäki. Nieustanne i systematyczne wysiłki naszego działu R&D koncentrują się na zapewnianiu i udoskonalaniu jakości produktów. Aby wspierać nasz dział R&D, uruchomiliśmy oddzielną grupę poświęconą innowacjom, która rozwija nowe unikalne powłoki i rozwiązania. Jako przykład produktu innowacyjnego chciałabym wyróżnić naszą powłokę elastomerową TEKNOPUR 300. Ta oparta na technologii polimocznika powłoka charakteryzuje się wyjątkowo krótkim czasem schnięcia i wysoką odpornością na działanie substancji chemicznych. Nadaje się do zanurzania i uszczelniania.

Nasz działy sprzedaży i obsługi klienta pozostają w nieustannym kontakcie z klientami. Uważnie słuchają życzeń i potrzeb naszych klientów i przekazują wszystkie sugestie naszemu działowi rozwoju. Nasza praca to odpowiadanie na wyzwania w zakresie wykańczania powierzchni, które napotykają nasi klienci.                                  

Przewaga naszego zespołu nad konkurencją

Umocnienie naszej organizacji odegrało kluczową rolę w roku 2016. Zatrudniliśmy wówczas 100 nowych pracowników na stanowiska biznesowe i wsparcia. Przed końcem roku Teknos zatrudnił ponad 1300 osób w 19 różnych krajach.

W zeszłym roku przeprowadziliśmy badanie opinii pracowników obejmujące cały personel grupy. Rezultaty były bardzo zadowalające. Nasi pracownicy są zaangażowani w pracę w Teknos i nasza marka pracodawcy ma wyjątkowo dobrą pozycję. Pracownicy wierzą w sukces firmy i są skłonni polecać Teknos jako pracodawcę. Odkryte zostały także niektóre obszary rozwojowe — np. poprawa komunikacji i przywództwa.

Wierzę, że intranet, cyfrowe stanowiska pracy i inne narzędzia wdrożone w zeszłym roku przyniosą pożądane rezultaty w zakresie poprawy współpracy między segmentami i krajami. W 2016 roku uruchomiony został również projekt systemu zarządzania kapitałem ludzkim. Po jego pełnym wdrożeniu ustandaryzowane zostaną procesy kadrowe we wszystkich krajach, a kierownicy otrzymają nowe narzędzia do monitorowania karier swoich pracowników i zarządzania nimi. Co więcej, nowy system pomoże nam spełnić wymagania nowego dekretu o plikach zawierających dane osobowe.

To jednak my — ludzie — nadal odgrywamy rolę ważniejszą od jakiegokolwiek narzędzia. Dlatego apeluję do całego naszego personelu o zachowanie otwartych umysłów w zakresie zmian, odkrywanie możliwości zapewnianych przez nowe narzędzia, zwiększanie interakcji międzyludzkich oraz dzielenie się informacjami.

Nieustanne doskonalenie — codzienne wyzwanie

W 2016 roku pracowaliśmy nad harmonizacją i rozwojem jakości procesów w ramach praktyki nieustannego doskonalenia. Poprzez stosowanie najlepszych praktyk, ocenianie i usprawnianie procesów oraz prawidłowe wypełnianie obowiązków za pierwszym razem możemy zapewnić sobie przyszłą konkurencyjność i gotowość do oferowanie lepszych usług i produktów naszym klientom. Metodologia 5S stosowana jest w naszych działach produkcyjnych i laboratoryjnych. Tak jak w ubiegłych latach szkolenia Lean Six Sigma były prowadzone też w 2016 roku i będą kontynuowane w 2017, jeśli będzie to konieczne.

Pod koniec 2016 roku wystartował też nasz własny program mentorski i oczekuję, że nabierze pełnego tempa w ciągu roku 2017. Wierzę, że mentoring pomoże w przekazywaniu „wiedzy milczącej” nowym pracownikom przez tych bardziej doświadczonych. Nowi pracownicy wnoszą nowe podejścia, nowe pomysły i rzucają wyzwanie starym praktykom. Na początku 2017 roku uruchomiliśmy nasz własny program szkoleniowy z myślą o wdrażaniu do pracy najmłodszych pracowników, którzy są świeżo po studiach.

Rok 2016 przyniósł też nabycie dwóch firm, co wzmocniło naszą odważną strategię rozwoju. Latem zakupiliśmy producenta powłok przemysłowych od niemieckiej firmy Feidal Coatings, a jesienią umocniliśmy naszą pozycję na rynku przemysłowych powłok do drewna, kupując Drywood Coatings, duńską firmę wytwarzającą wodorozcieńczalne powłoki do powierzchni drewnianych. Poza umocnieniem pozycji na rynku w Holandii, zakup Drywood rozwinął naszą obecność na rynku powłok do zastosowań architektonicznych w Norwegii.  W 2016 roku otworzyliśmy nową firmę w Chorwacji.

Międzynarodowe przejęcia są też w planie na rok 2017, ale planujemy również rozwijać się na drodze strategii organicznych. Dążymy do organicznego wzrostu zarówno w zakresie obecnych klientów, jak i ze strony klientów potencjalnych. Rozwój i wprowadzenie na rynek nowych i innowacyjnych produktów oraz usług spełniających potrzeby klientów to warunki dalszego rozwoju.

Według badania satysfakcji klientów musimy umacniać naszą markę, co odgrywa ważną rolę w znajdowaniu nowych potencjalnych odbiorców. Prace nad umacnianiem marki zaczęły się już i są zauważane przez naszych udziałowców w postaci m.in. odnowionych stron internetowych. Nowe strony internetowe zostały już uruchomione w kilku krajach.

Przyszłe trendy

Bezpieczeństwo, higiena i zrównoważony rozwój to wschodzące i ważne tendencje na rynku powłok oraz w działaniach biznesowych. Odgrywamy kilka ról. Teknos jest członkiem HygTech Alliance, stowarzyszenia czołowych fińskich firm, które oferuje pierwszy na świecie kompletny pakiet produktów higienicznych przeznaczonych do stosowania w przestrzeni publicznej.

Zrównoważony rozwój jest wyraźnie widoczny w naszych działaniach. Nasze farby i powłoki są projektowane z myślą o ochronie powierzchni przed wpływami środowiskowymi, co w rezultacie wydłuża cykl życia przedmiotu. Wysokiej jakości powłoki wykończeniowe są trwałe i odporne, przez co ograniczają negatywny wpływ na środowisko. Koncentrujemy się na rozwoju produktu z uwzględnieniem aspektów ochrony środowiska na każdym etapie cyklu życia produktu: od wyboru surowców po utylizację odpadów. Świetnym przykładem jest tu nasza farba do wnętrz BIORA, której przyznano prawo do oznaczenia etykietą „Swan” Nordic Ecolabel.

Długoterminowe prace nad rozwojem, prowadzone przez kilka lat, już teraz przyniosły dobre rezultaty i dzięki temu nasze perspektywy na przyszłość są dobre. Znowu mamy przed sobą wspaniały rok!

 

Paula Salastie

CEO

Najważniejsze dane

Paula Salastie

CEO Teknos Group Oy
+358 46 851 2625
paula.salastie@teknos.com