Konsernijohtajan katsaus

Ensimmäinen kokonainen kalenterivuosi Teknos Groupin konsernijohtajana on nyt takana ja on yhteenvedon aika. Vuonna 2016 vietimme pyöreitä merkkivuosia useissa maissa, kuten Puolassa, Norjassa, Englannissa ja Venäjällä. Toiminnallamme lähellä asiakasta on siis pitkät perinteet. Konsernitasolla viimeiset puolitoista vuotta ovat olleet voimakkaan muutoksen ja kehittymisen aikaa.

Asiakkaita varten

Asiakkaat ovat elinehtomme ja haluamme ymmärtää sekä palvella heitä parhaalla mahdollisella tavalla. Vuonna 2016 toteutimme Suomessa asiakastyytyväisyystutkimuksen, vuonna 2017 on vuorossa Ruotsi ja Tanska. Muut Teknos maat seuraavat perässä. Asiakkaat kokevat Teknoksen luotettavaksi ja asiantuntevaksi yritykseksi, jonka toiminta perustuu asiakkaan tarpeen tuntemiseen ja jonka tuotteet ovat laadukkaita. Asiakkaamme toivovat meiltä ainutlaatuisia ja entistä innovatiivisempia tuotteita ja ratkaisuja sekä parempaa koulutustarjontaa.

Edellä mainitut kehityskohteet on otettu työn alle ja esimerkiksi koulutustarjontamme uudistuu ja laajenee vuoden 2017 jälkimmäisellä puoliskolla, kun uusi koulutuskeskuksemme Rajamäellä avaa ovensa. Tutkimus- ja tuotekehitysosastomme tekee jatkuvaa ja systemaattista työtä tuotteidemme laadun varmistamiseksi ja kehittämiseksi. Heidän tukenaan toimii erillinen innovaatioryhmä, jonka tehtävänä on uusien ja ainutlaatuisten pinnoitteiden ja ratkaisujen kehittäminen. Esimerkkinä innovatiivisista tuotteista haluan nostaa esille polyureateknologiaan perustuvan TEKNOPUR 300 elastomeeripinnoitteen, joka kuivuu erittäin nopeasti, kestää hyvin kemikaaleja ja sopii erinomaisesti upotusrasitukseen ja vedeneristykseen.

Myyntimme ja asiakaspalvelumme ovat jatkuvasti yhteydessä asiakkaisiimme ja kuuntelevat herkällä korvalla asiakkaiden toiveita ja tarpeita sekä välittävät kehitystoiveet eteenpäin tuotekehityksellemme. Meidän työtämme on ratkaista asiakkaidemme pinnoittamiseen liittyvät haasteet.                                     

Henkilöstömme tuo kilpailuetua

Organisaatiomme vahvistaminen oli varsin merkittävässä roolissa vuonna 2016. Palkkasimme vuoden aikana yli 100 uutta teknoslaista liiketoiminta- ja tukifunktioihimme ja vuoden lopussa meitä oli yli 1300 henkilöä 18 eri maassa.

Toteutimme viime vuonna koko konsernin henkilöstön kattavan kyselyn, jonka tulokset olivat varsin ilahduttavia. Henkilöstömme on sitoutunut Teknokseen ja työnantajakuvamme on erityisen hyvä. Henkilökuntamme uskoo yrityksemme menestykseen ja on valmis suosittelemaan Teknosta työnantajana. Kehittämiskohteitakin toki löydettiin, niistä mainittakoon viestinnän ja esimiestyön parantaminen.

Uskon, että viime vuonna käyttöönottamamme intranet, uudet digitaaliset työtilat ja muut työkalut tuovat toivottua parannusta yhteistyöhömme yli segmentti- ja maarajojen. Käynnistimme vuonna 2016 myös Human Capital Management järjestelmäprojektin, joka valmistuttuaan yhtenäistää henkilöstöhallinnon toimintatapoja yli maarajojen ja antaa esimiehille uusia eväitä henkilöstönsä työurien seurantaan ja hallinnointiin. Uusi järjestelmä myös auttaa meitä täyttämään uuden henkilörekisteriasetuksen vaatimukset. 

Työkaluja tärkeämmässä roolissa olemme kuitenkin me ihmiset, joten haastan koko henkilöstön suhtautumaan avoimin mielin muutoksiin, tutustumaan uusien työvälineiden tarjoamiin mahdollisuuksiin, lisäämään henkilökohtaista vuorovaikutusta sekä jakamaan tietoa.

Jatkuva parantaminen haastaa meidät päivittäin

Vuoden 2016 aikana panostimme prosessien laadun yhdenmukaistamiseen ja kehittämiseen osana jatkuvan parantamisen toimintatapaamme. Hyödyntämällä parhaita käytäntöjä, arvioimalla ja virtaviivaistamalla prosesseja ja tekemällä asiat kerralla oikein, varmistamme tulevaisuuden kilpailukykymme ja pystymme tarjoamaan asiakkaillemme entistä parempia palveluja ja tuotteita. 5S metodologia on käytössä tuotannossamme ja laboratoriossamme. Lean Six Sigma koulutuksia järjestettiin aikaisempien vuosien tapaan myös vuonna 2016 ja niitä jatketaan tarpeen mukaan myös vuonna 2017.

Loppuvuodesta 2016 oma mentorointiohjelmamme otti ensi askeleensa ja odotan ohjelman käynnistyvän toden teolla vuoden 2017 aikana. Uskon mentoroinnin osaltaan auttavan ns. hiljaisen tiedon siirtämisessä kokeneemmilta työntekijöiltä uudemmille henkilöille. Vastavuoroisesti uudet työntekijät tuovat mukaan uusia toimintatapoja, ideoita ja haastavat vanhat toimintamallit. Alkuvuodesta 2017 aloitimme oman trainee-ohjelman, joka on suunnattu valmistumassa oleville tai vastavalmistuneille nuorille.

Vuonna 2016 toteutimme kaksi yrityskauppaa, jotka tukevat rohkeaa kasvustrategiaamme. Kesällä ostimme saksalaisen Feidal Coatingsin teollisuusmaaliliiketoiminnan ja syksyllä vahvistimme asemaamme puuteollisuusmarkkinoilla ostamalla hollantilaisen vesiohenteisia puupinnoille tarkoitettuja pinnoitteita valmistavan Drywood Coatingsin. Drywoodin kauppa vahvisti asemaamme Alankomaiden lisäksi myös Norjassa kauppa- ja rakennusmaalimarkkinoilla. Vuoden 2016 aikana avasimme uuden myyntiyhtiön Kroatiaan.

Kansainväliset yritysostot ovat agendalla myös vuonna 2017, mutta niiden ohella pyrimme kasvamaan myös orgaanisesti. Haemme orgaanista kasvua sekä olemassa olevilta asiakkailtamme että uusasiakashankinnalla. Kasvun edellytys on uusien ja innovatiivisten, asiakkaiden tarpeita vastaavien tuotteiden ja palveluiden kehittäminen ja lanseeraus.

Asiakastyytyväisyystutkimus osoitti, että brändimme kaipaa vahvistamista ja tällä puolestaan on merkittävä rooli uusasiakashankinnassa. Työ brändimme vahvistamiseksi on aloitettu ja näkyy sidosryhmillemme mm. uusittuina internet sivuina, jotka on otettu käyttöön jo useissa maissa.

Tulevaisuuden kehityssuuntauksia

Nousevia ja tärkeitä teemoja pinnoitteissa ja yritystoiminnassa ovat turvallisuus, hygienia ja kestävä kehitys. Olemme mukana monessa. Teknos on osa HygTech-allianssia, joka tarjoaa maailman ensimmäisen hygieenisen tuotekokonaisuuden julkisiin tiloihin.

Kestävä kehitys näkyy meidän toiminnassamme konkreettisesti. Maali- ja pinnoiteratkaisuidemme tarkoitus on suojata pinta ympäristön vaikutuksilta ja siten pidentää kohteen ikää. Laadukas maalipinta on pitkäikäinen, ja näin ympäristövaikutukset jäävät pienemmiksi. Panostamme tuotekehitykseen, jossa ympäristönäkökohdat on huomioitu tuotteiden elinkaaren kaikissa vaiheissa aina raaka-ainevalinnoista jätteenkäsittelyyn saakka. Tästä hyvänä esimerkkinä on BIORA-sisämaaleille myönnetty Joutsenmerkki.

Vuosien pitkäjänteinen kehittämistyö on jo tuottanut tuloksia ja tulevaisuuden näkymämme ovat hyvät. Tulossa on jälleen hieno vuosi!

 

Paula Salastie

konsernijohtaja

Avainluvut

Paula Salastie

Chief Executive Officer