Antykorozyjne systemy farb proszkowych

Obecne systemy  Poprzednie systemySystemy farb proszkowych zdefiniowane zgodnie z ISO 12944:2018

Systemy farb proszkowych Teknos INFRALIT zostały zaprojektowane tak, aby spełniały sprecyzowane wymogi metod testowania oraz czasu testowania dla określonej kategorii korozyjności w ISO 12944-6, mimo, że farby proszkowe nie są objęte normą.

Wszystkie systemy o wyższej klasie trwałości dotyczą również niższych klas: 
Przykład 1: C4 medium dotyczy również C3 high - i niższych
Przykład 2: C5 high dotyczy również C4 very high - i niższych

Jeżeli potrzebują Państwo dalszego wsparcia prosimy o kontakt z lokalnym przedstawicielem Teknos.

Poprzednie systemy malarskie zgodne z ISO 12944-5: 2007

P-Systems