Pulverlakk systemer definert i henhold til ISO 12944: 2018

Teknos INFRALIT Pulverlakk-systemer er designet for å oppfylle testmetodene og testtider som er definert for spesifikke atmosfæriske korrosivitetskategorier i henhold til ISO 12944 standarden:korrosivitetskategorier i ISO 12944-6, selv om pulverlakk ikke er dekket av standarden.

Alle systemer med høyere holdbarhets klasse gjelder også for lavere klasser:

Eksempel 1: C4-medium tilsvarer også C3 høy

Eksempel 2: C5 høy tilsvarer også C4 veldig høy

Tidligere pulverlakk systemer i henhold til ISO 12944-5: 2007

P-Systemer