OZNACZENIA I CERTYFIKATY

Obciążenie środowiska naturalnego ciągle wzrasta. Dlatego coraz ważniejsza jest analiza i ocena wpływu na środowisko wszystkich produktów, w tym farb i powłok. W Teknos dążymy do tego, aby zmniejszać wpływ farb i powłok na środowisko poprzez opracowywanie i oferowanie zrównoważonych rozwiązań. Intensywnie pracujemy nad poprawą zrównoważonego i bezpiecznego stosowania naszych produktów.

Jeśli wybierzesz odpowiednią farbę i obliczysz odpowiednią ilość dla projektu, samo malowanie może być działaniem przyjaznym dla środowiska (ograniczenie odpadów) Farby i powłoki zabezpieczają powierzchnie budynków oraz innych materiałów i znacznie wydłużają ich czas użytkowania. Co więcej, nałożenie nowej warstwy farby lub lakieru na stare meble może nadać im nowe życie. Dokonując właściwego wyboru, możesz wpłynąć na dobre samopoczucie swoje i swojego otoczenia.

Oznakowania ekologiczne dla farb opierają się na wynikach bezstronnych badań. Oznacza to, że wybierając farbę z certyfikatem lub oznaczeniem ekologicznym, masz pewność, że produkt zachowuje zasady zrównoważonego rozwoju. Farby produkowane przez europejskich producentów są dobrym wyborem, ponieważ prawodawstwo UE wskazuje kierunek producentom w zakresie bezpieczeństwa produktów. W razie wątpliwości poproś specjalistę o pomoc w wyborze odpowiedniej farby, produktu. Planując malowanie, zastanów się, co zrobisz z pozostałościami farby. Czy możesz użyć farby do innego projektu lub zaoferować ją znajomym lub rodzinie?

Po zakończeniu malowania ważne jest również, aby prawidłowo poddawać recyklingowi odpady po farbie, opakowania i sprzęt.

Dla Teknos zrównoważony rozwój to sposób myślenia. Jest częścią strategii firmy i wpływa na wszystko, co robimy. Pomożemy Ci dokonać wyborów, które wspierają zrównoważony rozwój. W tej części znajdziesz przydatne informacje o składnikach, oznaczeniach ekologicznych i recyklingu farb.

 

Oznaczenie Allergy label

Znak Allergiatunnus jest przyznawany przez Finnish Allergy, Skin and Asthma Federation (fińska Federacja ds. Alergii, Skóry i Astmy) produktom, które spełniają kryteria 72-godzinnej niskiej emisji. Produkty te nie zawierają szkodliwych stężeń substancji zapachowych lub innych powszechnie uczulających lub drażniących składników. Wybierając produkt, który posiada etykietę Allergiatunnus, dbasz o swoje zdrowie. Farby z tym oznaczeniem, spełniają również kryteria dla klasy emisji M1.

   

Oznaczenie ekologiczne “Nordic Swan”

Farby, posiadające oznaczenie Nordic Swan Ecolabel, spełniają surowe kryteria funkcjonalne i jakościowe określone w procesie certyfikacji Nordic Ecolabel, które uwzględniają cały cykl życia produktu. Farby z tym oznaczeniem są ekologicznym i bezpiecznym wyborem, począwszy od składników produktu poprzez proces produkcji i użytkowania farby, aż do utylizacji w postaci odpadów.


Kryteria przyznania Nordic Swan Ecolabel obejmują rygorystyczne standardy zdrowotne dla farb do wnętrz, które ściśle ograniczają poziom lotnych i pół-lotnych związków organicznych (VOC i SVOC) oraz stężenie formaldehydu. Wykluczone jest użycie konserwantów, które mogą gromadzić się w organizmach, a poziom zawartości pozostałych konserwantów jest ograniczony.


Farby, posiadające oznaczenie Nordic Swan Ecolabel, spełniają również wysokie standardy w zakresie: siła krycia, jakość powłoki i odporność na szorowanie.

   

Oznaczenie M1

Oznaczenie M1 informuje, że produkty spełniają wymogi klasyfikacji M1 w zakresie niskiej emisji substancji  i zapachów, aby utrzymać dobrą jakość powietrza w pomieszczeniach. Materiały budowlane i farby stosowane w pomieszczeniach, w zależności od emitowanych przez nie związków chemicznych, można podzielić na trzy klasy, z których M1 jest złotym standardem. Klasa M1 obejmuje niskoemisyjne produkty i materiały malarskie, które emitują do powietrza w pomieszczeniu bardzo małe ilości związków chemicznych. Klasyfikację przeprowadza fińska Fundacja Finnish Building Information Foundation.

   

Oznaczenie CE

Oznaczenie CE potwierdza, że produkt spełnia odpowiednie wymagania określone dla jego funkcjonowania przez dyrektywy UE oraz przepisy prawne. Aby uzyskać znak CE, farby i powłoki muszą być testowane przez podmioty, firmy zewnętrzne, aby obiektywnie potwierdzić zgodność informacji od producenta z działaniem farb i powłok. Oznaczenie CE jest stosowane dla takich produktów jak szpachle i produkty do ochrony powierzchni betonowych.

   

BioCote®

Technologia antybakteryjna BioCote® z fosforanem srebra na szkle chroni powierzchnię powłoki i zapobiega kolonizacji i degradacji, którą może powodować wzrost drobnoustrojów. Farby z BioCote® polecane są do pomieszczeń o wysokich wymaganiach zachowania higieny. Badania wykazały, że BioCote® zmniejsza ilość drobnoustrojów, takich jak Escherichia coli i gronkowiec złocisty oporny na metycylinę (MRSA) nawet o 99,99%

   

Certyfikacja MED (MED = Marine Equipment Directive)

Produkty oznaczone symbolem „steru”, tj. produkty z certyfikatem MED, muszą być stosowane w przypadku statków pływających pod banderą UE. Certyfikacja oznacza, że produkty spełniają wymagania bezpieczeństwa przeciwpożarowego i mogą być używane; do celów takich jak malowanie mebli wewnętrznych lub zewnętrznych statków lub lakierowania podłóg drewnianych statku.

   

DEKLARACJA ŚRODOWISKOWA PRODUKTU (EPD)

Nasze deklaracje środowiskowe produktów (EPD) opisują wpływ naszych produktów na środowisko w całym cyklu ich życia.Świadczą one o naszym zaangażowaniu na rzecz przejrzystości i pomagają klientom w dokonywaniu zrównoważonych wyborów. Deklaracje EPD dla produktów Teknos są zatwierdzane przez niezależnego weryfikatora przed ich zarejestrowaniem i opublikowaniem w bazie danych Building Information Foundation RTS database.

 

Symbol Fińska Flaga z Kluczem (Key Flag)

Symbol Key Flag może zostać przyznany produktowi lub usłudze wytworzonej w Finlandii. Zawartość krajowa produktu lub usługi musi wynosić co najmniej 50 procent. Średnia zawartość krajowa produktów oznaczonych symbolem flagi Key Flag wynosi ponad 80%.