TEKNOPUR 300-800

Elastomer belegning

  • Elastomer
  • Slitasje resistent
  • 2-komponent

TEKNOPUR 300-800 er et to-komponent, løsemiddelfritt elastomer belegg. Belegning påføres ved sprøyting. TEKNOPUR 300-800 er basert på ren polyurea.

Egnet til bruk som vanntetting for bitumentak og betongkonstruksjoner og som belegg for overflater som krever sterk slitestyrke, f.eks. transportvogner.

TEKNOPUR 300-800 tåler harde slag, hard slitasje, kjemikalier og konstant nedsenking i vann. Den herder også ved temperaturer på -20°C. Belegget vil gulne når utsatt for sol og UV-lys. Når det kreves en høyere glans og fargebestandighet, kan produktet overmales med polyuretan topstrøk i TEKNODUR serien. Belegget påføres normalt med en lagtykkelse på mellom 500-3000 μm. Brand klasse Efl for gulv. For objekter som er konstant nedsenket i kjemikalier, anbefales det å bruke en lys grå farge.

Tørrstoff ca. 100 % by volume
Total tørrstoffinnhold ca. 1120 g/l
Flyktige organiske forbindelser (VOC) ca. 0 g/l
Pot life 5 sec. (+23 °C)
Blandingsforhold 1:1 by volume (comp. A : comp. B)
Herder Komp. A: TEKNOPUR HARDENER 7245
Glans Blank
Godkjennelser og sertifikater CE-merking