TEKNOLAC PRIMER 0168-00

Alkyd primer

  • Korrosjonsbeskyttende
  • 1-komponent
  • Løsemiddelbasert
  • Grunning

TEKNOLAC PRIMER 0168-00 er en lufttørkende alkydbasert primer. Inneholder aktivt rustbeskyttelsespigment.

Primer til stål.

Malingen tørker raskt og har meget gode antiskorrosive egenskaper. Den brukes som antikorrosiv maling i malingssystemer med topp-coat. Malingen vil forbedre adhesjonen til underlaget. Den har meget gode applikasjonsegenskaper.

Tørrstoff ca. 48 % by volume
Total tørrstoffinnhold ca. 830 g/l
Flyktige organiske forbindelser (VOC) ca. 470 g/l
Glans Helmatt
Tonesystem Teknotint