TEKNOLAC PRIMER 0168-00

  • Korrosion beskyttende
  • 1-komponent
  • Opløsningsmiddelbaseret
  • Grunding
Tørstof ca. 48 % volumen
Total tørstofmasse ca. 830 g/l
Flygtige organiske stoffer (VOC) ca. 470 g/l
Glans Helmat
Tonesystem Teknotint