TEKNOLAC PRIMER 0168-00

Alküüdkrunt

  • Korrosioonikindel
  • Kruntimine
  • Lahustipõhine
  • 1-komponentne

TEKNOLAC PRIMER 0168-00 on õhu toimel kuivav aktiivseid korrosioonitõrjepigmente sisaldav alküüdkrunt.

Teraskonstruktsioonide kruntimiseks sise- ja välistingimustes.

Värv kuivab kiiresti ja on suurepäraste roostetõrjeomadustega. Kasutatakse korrosioonitõrjevärvina süsteemides koos pinnavärviga. Värv suurendab naket aluspinnaga. Väga head värvimisomadused.

Kuivainesisaldus ca 48 mahu%
Tahke aine kogumass ca 830 g/l
Lenduvad orgaanilised ühendid (LOÜ) ca 470 g/l
Läige Täismatt
Toonimissüsteem Teknotint
Kuivamisaeg - tolmuvaba 20 min
Kuivamisaeg - puutekuiv 20 min
Kuivamisaeg - sundkuivatamine 80°C / 15 min
Lahusti TEKNOSOLV 9502, TEKNOSOLV 1639
Töövahendite puhastamine TEKNOSOLV 9502, TEKNOSOLV 1639