HIRSIVAHA

Sikkerhetsdatablad

Tørrstoff ca. 25 % by volume
Tonesystem Teknomix
Densitet abt. 1 g/ml
Farger Klar. Kan blandes i transparente farger.
Godkjennelser og sertifikater M1 klassifisering,Finnish Key Flag