HIRSIVAHA

HIRSIVAHA on vesiohenteinen karnauba-luonnonvahaa sisältävä suoja-aine puupinnoille. Se muodostaa vahamaisen likaa ja vettä hylkivän, mutta hengittävän pinnan. Väritön HIRSIVAHA syventää puupinnan luonnollista värisävyä. Tuote sävytettävissä kuultaviin sävyihin. MaalausRYL 2012:n mukainen maalaustuoteryhmä 711.

HIRSIVAHAA käytetään puupintojen käsittelyyn sisätiloissa. Käyttökohteita ovat hirsi- ja paneeliseinät, paneelikatot, listat ja väliovet. HIRSIVAHA soveltuu käsittelemättömille ja aiemmin puuvahalla käsitellyille puupinnoille.

Pinnan esikäsittely

Uudet puupinnat puhdistetaan pölystä ja liasta. Aiemmin puuvahalla käsitellyt pinnat pestään RENSA SUPER maalipesuaineella. Jos puupinta on aiemmin öljytty tai vahattu, HIRSIVAHAN soveltuvuus pintaan tulee varmistaa koesivelyllä. Vanhat lakka- ja maalikalvot tulee poistaa kokonaan.

Käsittelyohje

Ennen käyttöä tuote sekoitetaan huolellisesti. Sävytettyä tuotetta on sekoitettava tarvittaessa myös käytön aikana. HIRSIVAHA levitetään keinokuitusiveltimellä, sienellä tai kankaalla 1 - 2 kertaan. Käytettäessä sävytettyä tuotetta tulee värisävyn voimakkuus ja imeytyminen puupintaan varmistaa koesivelyllä. Sävyyn vaikuttavat pinnan imevyys ja mahdolliset aiemmat käsittelyt. Tuotetta voidaan ohentaa tarvittaessa vedellä 5 - 20 tilavuus-%, jos värisävy vaikuttaa liian voimakkaalta.

Käsittelyolosuhteet

Käsiteltävän pinnan tulee olla kuiva. Käsittelyn ja kuivumisen aikana tulee ilman, pinnan ja tuotteen lämpötilan olla yli +10 °C ja ilman suhteellisen kosteuden alle 80 %. Tuulettaminen maalaustyön ja tuotteen kuivumisen aikana nopeuttaa kuivumista.

Pinnan hoito

HIRSIVAHAN lopullinen kalvonmuodostus normaaliolosuhteissa kestää n. 3 viikkoa, jonka jälkeen pinta on saavuttanut lopullisen kovuutensa ja kestävyytensä. Ennen tätä on pintaa käsiteltävä varoen. Pinta voidaan puhdistaa neutraalilla (pH 6 - 8) pesuaineliuoksella pyyhkimällä. Pesuaine ja lika poistetaan pyyhkimällä ja/tai huuhtelemalla pinta puhtaalla vedellä. Työvälineenä käytetään siivouspyyhettä, pehmeää sientä tms. Karkeaa harjausta tai voimakasta hankausta tulee välttää. Pesuaineiden käytössä noudatetaan pesuainevalmistajan laimennus- ym. käyttöohjeita.

Varastointi

Ei saa jäätyä.
Kuiva-ainepitoisuus n. 25 tilavuus-%
Haihtuvat orgaaniset aineet (VOC) EU VOC raja-arvo (kat A/f): 130 g/l. Tuotteen VOC: max. 130 g/l.
Sävytysjärjestelmä Teknomix
Tiheys n. 1 g/ml
Pölykuiva ½ tunnin kuluttua
Ohenne Vesi.
Välineiden pesu Työvälineet pestään välittömästi käytön jälkeen lämpimällä vedellä ja pesuaineella.
Värisävyt Väritön. Sävytettävissä kuultaviin sävyihin.
Pakkauskoot 0,9 L, 2,7 L, 9 L
Varoitusmerkintä Katso käyttöturvallisuustiedote.
Hyväksynnät & sertifikaatit M1-luokitus,Avainlippu