HIRSIVAHA

Sigurnosno tehnički list

Grafikon boja proizvoda

Priprema površine

Očistite nove površine od prašine i prljavštine.

Nanošenje

Prije upotrebe temeljito promiješati. Tonirani proizvod također promiješati tijekom nanošenja, po potrebi. Nanijeti jednom do dvaput.

Uvjeti kod nanošenja

Površina koja se boja, mora biti suha. Tijekom nanošenja i za vrijeme sušenja temperatura okolnog zraka, temperatura površine i temperatura proizvoda mora biti min. +10°C i relativna vlažnost zraka max. 80%. Dobro prozračivanje tijekom nanošenja i za vrijeme sušenja ubrzava proces sušenja.

Održavanje

Konačno formiranje filma dobiva se nakon cca. 3 tjedna u normalnim uvjetima te se nakon toga postiže trajnost i čvrstoća istoga. Prije toga je potrebno površinu tretirati s pažnjom. Površina se može očistiti brisanjem neutralnim (pH 6 – 8) deterdžentom. Deterdžent i prljavština uklanjaju se brisanjem i/ili ispiranjem površine čistom vodom. Za čišćenje koristiti krpu za čišćenje, meku spužvu i sl. Izbjegavati grubo četkanje ili jako habanje. Slijediti upute proizvođača prilikom razrjeđivanja i upotrebe deterdženta.

Skladištenje

Čuvati na hladnom i suhom mjestu u dobro zatvorenim posudama. Ne smije se smrznuti.
Suha tvar oko 25 % volumsko
Volatile organic compound (VOC) Granična vrijednost EU HOS (kategorija A/f): 130 g/L. HOS proizvoda: max. 130 g/L.
Sustav za niansiranje Teknomix
Gustoća oko 1 g/ml
Praktična potrošnja Pri jednom nanosu na glatku površinu:
Razrjeđivač Voda.
Čišćenje Topla voda i RENSA BRUSH sredstvo za čišćenje kistova. Oprati pribor odmah nakon upotrebe.
Boje Transparentna. Toniranje je moguće u transparentne nijanse.
Pakiranja 0,9 l, 2,7 l, 9 l.
Oznake sigurnosti Vidi sigurnosno-tehnički list proizvoda.
Dozvole & certifikati M1 classification,“Finnish key flag” oznaka