RIIHI

Saugos duomenų lapai

Solids abt. 30 % by volume
Gloss Pilnai matinis
Density abt. 1,3 g/ml