RIIHI

Talousrakennusmaali

  • Vesiohenteinen

RIIHI on sahalautapintojen ja karkeiden hirsipintojen öljypitoinen erikoismaali. Se on vesiohenteinen, helpposivelteinen ja riittoisa. RIIHI kestää sään vaikutuksia ja on edullinen, joten se soveltuu hyvin talousrakennusten kuten aittojen, navettojen, vajojen ja latojen maalaukseen. RIIHI käy myös rakennushistoriallisesti arvokkaiden talojen maalaukseen, jos ne ovat olleet pitkään maalaamatta tai ne on aikaisemmin käsitelty punamullalla, edellyttäen että punamultamaali on kulunut kokonaan pois.

Tavallisesti riittää yksi sively, joten sahalautapinnat saadaan kestävästi suojatuiksi ja viimeistellyiksi pienin kustannuksin. MaalausRYL 2012:n mukainen maalaustuoteryhmä 464. Kiiltoryhmä 6, täyshimmeä.

Tuoteseloste

Käyttöturvallisuustiedote

Pinnan esikäsittely

UUDET PUUPINNAT: Uusi puupinta tulee käsitellä mahdollisimman pian. Pinnasta poistetaan irtonainen aines, lika, pöly ja home. Tarvittaessa käytetään RENSA FACADE julkisivu- ja homepesuainetta. AIKAISEMMIN MAALATTU TAI VANHA PUUPINTA: Lahot, homehtuneet ja huonokuntoiset puuosat vaihdetaan uusiin. Irtoava ja heikosti kiinni oleva maali poistetaan. Nukkainen puun pintakerros poistetaan. Homeiset pinnat pestään RENSA FACADE julkisivu- ja homepesuaineella. Pesun jälkeen pinnat huuhdellaan huolellisesti vedellä ja niiden annetaan kuivua. Paljaat puupinnat on suositeltavaa käsitellä värittömällä WOODEX-sarjan pohjustepuunsuojalla. Käsitellyn pinnan annetaan kuivua 1 vuorokausi.

Käsittelyohje

Ennen käyttöä maali sekoitetaan huolellisesti. Varaa yhtenäistä pintaa varten riittävä määrä maalia samaan astiaan. Näin vältät sävyerojen syntymisen. Maali levitetään siveltimellä tai maalausharjalla. Tavallisesti riittää yksi sively ohentamattomalla maalilla. Työn keskeytyessä työvälineet upotetaan veteen ja työn päätyttyä ne pestään heti, ettei maali ehdi kuivua.

Käsittelyolosuhteet

Maalattavan pinnan tulee olla kuiva. Puun kosteus saa olla enintään 20 % puun kuivapainosta. Maalaustyön ja maalin kuivumisen aikana tulee ilman, maalattavan pinnan ja maalin lämpötilan olla yli +5 °C ja ilman suhteellisen kosteuden alle 80 %.

Varastointi

Ei saa jäätyä.
Kuiva-ainepitoisuus n. 30 tilavuus-%
Haihtuvat orgaaniset aineet (VOC) EU VOC raja-arvo (kat A/d): 130 g/l. Tuotteen VOC: max. 130 g/l.
Kiilto Täyshimmeä
Tiheys n. 1,3 g/ml
Käytännön riittoisuus n. 6 m²/l
Ohenne Vesi.
Välineiden pesu Vesi ja RENSA BRUSH
Värisävyt Punamulta ja keltainen
Pakkauskoot Punainen: 10 L, 20 L. Keltainen: 10 L
Varoitusmerkintä Katso käyttöturvallisuustiedote.
Hyväksynnät & sertifikaatit Avainlippu