TEKNOCOAT AQUA PRIMER 1867-00

Skladištenje

Rok trajanja nalazi se na oznaci.
Suha tvar oko 37 % volumsko
Suha tvar težinski oko 51 % utežno
Volatile organic compound (VOC) Vidi sigurnosno-tehnički list proizvoda.
Razrjeđivač
Čišćenje
Boje
Pakiranja
Oznake sigurnosti Vidi sigurnosno-tehnički list proizvoda.