EMAPUR PS 90 9-00

Sigurnosno tehnički list

Suha tvar oko 56 % volumsko
Ukupna masa suhe tvari oko 800 g/l
Hlapljivi organski spojevi (HOS) oko 400 g/l
Vrijeme upotrebljivosti mješavine 2 h (+23 °C)
Omjer miješanja 100:22 volumenski (komp. A : komp. B)
Utvrđivač Comp. B: EMAPUR utwardzacz
Sjaj Sjaj
Sustav za niansiranje Teknomix