INERTA 271

  • Korroosionkestävä
  • Kulutusta kestävä
  • DTM (direct-to-metal)
  • 2-komponenttinen
  • Liuotinohenteinen
  • Pintamaali
  • Pohjamaali

Käyttöturvallisuustiedote

Kuiva-ainepitoisuus n. 80 tilavuus-%
Kiintoainepitoisuus n. 1300 g/l
Haihtuvat orgaaniset aineet (VOC) n. 200 g/l
Käyttöaika 1,5 h (+23 °C)
Sekoitussuhde 100:24 tilavuusosaa (comp. A : comp. B)
Kovete Comp. B: INERTA 271 HARDENER
Sävytysjärjestelmä Teknotint